loading ...
loading ...
ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ އުފައްދުމަށް އީސީން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން (ކ) އާއެކު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ--- ފޮޓޯ/ސަން 

ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ އުފައްދުމަށް އީސީން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

0 comment

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އުފައްދަވަން ނިންމާފައިވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީން މައުލޫމާތުދެއްވިގޮތުގައި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެފަދަ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ޝަރުތެއްކަމެއް އީސީން ހާމަކުރައްވާފައެއްނުވެ އެވެ.

 

 

  •  
  •  
  •  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

0 ޚިޔާލު