loading ...
loading ...
ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

0 comment

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ އިޓަލީ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެފައި އޮއްވާފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 9:20 ހާއިރު ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އިޓަލީ ފިރިހެނަކު މަރުވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމުގަ އެވެ.

ފުލުުހުން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 74 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމުގައެ.ެ

މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ރިސޯޓްތަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން މަރުވާ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

ތަފްޞީލް އަންނަނީ

  •  
  •  
  •  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

0 ޚިޔާލު