loading ...
loading ...
އާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ

އާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ

0 comment

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ހޮވާފައިވާ އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާ ޖަލްސާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ)ގެ އިތުރުން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދިފައި އޮތީ އަސްލަމާއި އަފީފްގެ މެދުގަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް ހޮވި 87 ބޭފުޅުން މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުން ވެސް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:00 ގަ އެވެ. މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެ ރޭގެ 10:30 ގަ އެވެ. މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ވެސް އޮންނާނީ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ އާ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމެވެ. އެއީ، ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލިހުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މެމްބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

  •  
  •  
  •  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

0 ޚިޔާލު