-
-
މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެއެވެ.

ADS BY FENVARU

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ހައިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޮދަން އޭރިޔާގެ ކޯސްޓުންގާޑުގެ އެހީއަށް އެދުމުން މިހާރު އެމީހާ ވަނީ ޅ.ނައިފަރަށް ގެންގޮސްދީފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ބުޅި ހެރިފައިވަނީ 'ހަނދުވަރީ' ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ހުރި މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށެވެ.