-
-

ލައިވް ބްލޮގް:ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19

މާލެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އިތުރު 2 މީހެއް (ކޭސް 068، ކޭސް 069) ފެނިފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެއްސަކާއި ބަންގްލޭޝް މީހެހެކެވެ. މިއާއެކު މާލެއިން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 49 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ދެ މީހުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވަ އެވެ.

ADS BY FENVARU