-
-
ހއ އިން މ އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ހއ އިން މ އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޤާއުމީ އިދާރާއިން ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން މ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރުއްވައިފި އެވެ.

ADS BY FENVARU

މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާލޅުވީ މިއަދު ހަވީރު 21:00 އިން ފެށީގެން މިރޭ 01:00 އާއި ހަމައަށް ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން މ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއި އެކު ގުގުރާނެކަށް ލަފާކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލަށް ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަަށް ލަފާކުރައްވާކަމުގަ އެވެ.

އެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގަ އެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށާއި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާކަމުގަ އެވެ.