-
-
މަންދު ކޮލެޖުން ހިންގި ޖަރީމާ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން ހިންގި ޖަރީމާ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

" ދާރިސް " ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ މަޖައްލާއެއް ނެރެފި

" ދާރިސް " ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ މަޖައްލާއެއް ނެރެފި

އަކޫ ގެނެސް ވެލެންސިއާ ގެ ކޯޗަކަށް އާތީ

އަކޫ ގެނެސް ވެލެންސިއާ ގެ ކޯޗަކަށް އާތީ

ނާޤާބިލް ވެރިޔެއް - އުކުޅަހު ސުކޫލުގެ ޙާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

ނާޤާބިލް ވެރިޔެއް - އުކުޅަހު ސުކޫލުގެ ޙާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

ފެޑެރާގެ ރެކޯޑާއި ނަދާލް އެއްވަރު ކޮށްފި

ފެޑެރާގެ ރެކޯޑާއި ނަދާލް އެއްވަރު ކޮށްފި

ރ.ކިނޮޅަހުގައި ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރ.ކިނޮޅަހުގައި ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މާރަންދޫ މުއައްސާތަކުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މާރަންދޫ މުއައްސާތަކުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސްމައިލްގެ " ހެޕިނެސް " އިވެންޓް ނިންމާލައިފި

ސްމައިލްގެ " ހެޕިނެސް " އިވެންޓް ނިންމާލައިފި

ށ.ފޯކައިދޫ މީހެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ށ.ފޯކައިދޫ މީހެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ޓްރާންސްފަރ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު

ޓްރާންސްފަރ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު

އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އޭސީ ހަދިޔާކޮށްފި

އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އޭސީ ހަދިޔާކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވޯޑް ލެވަންޑޮވްސްކީ އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވޯޑް ލެވަންޑޮވްސްކީ އަށް

ޗެމްޕިއަންސްލީގުގައި ބާސާ އާއި ޔުވެންޓަސް އެެއް ގްރޫޕެއްގައި

ޗެމްޕިއަންސްލީގުގައި ބާސާ އާއި ޔުވެންޓަސް އެެއް ގްރޫޕެއްގައި

އިތުރު 9 ރަށެއްގެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިތުރު 9 ރަށެއްގެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

13 ރަށެއްގެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

13 ރަށެއްގެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބަޔާން މިއުނިކުން ޔޫއެފާ ސުޕަރކަޕް ހޯދައިފި

ބަޔާން މިއުނިކުން ޔޫއެފާ ސުޕަރކަޕް ހޯދައިފި

ސުއަރޭޒް ބާސާ ދޫކޮށްލައިފި

ސުއަރޭޒް ބާސާ ދޫކޮށްލައިފި