-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށްޓާއި ރ.އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިން ޙާލަތަށް ގެނެސްފި

ޅ.އޮޅުވެލިފުށްޓާއި ރ.އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިން ޙާލަތަށް ގެނެސްފި

ސިލްވަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ

ސިލްވަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޑާކް ޕާކް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޑާކް ޕާކް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

13 އަހަރަށްފަހު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރަންބޫޓު ލިބިއްޖެ

13 އަހަރަށްފަހު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރަންބޫޓު ލިބިއްޖެ

14 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕް އާސެނަލް ހޯދައިފި

14 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕް އާސެނަލް ހޯދައިފި

އެލެވެން އެޓޭކަރސް އާއި ކުޑަ ޕާކް މޮޅުވެއްޖެ

އެލެވެން އެޓޭކަރސް އާއި ކުޑަ ޕާކް މޮޅުވެއްޖެ

އުލިގަމު " އަސާ " ގެ ފަރާތުން ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

އުލިގަމު " އަސާ " ގެ ފަރާތުން ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ދުވާފަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ދުވާފަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

އުތުރަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

އުތުރަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

އަޟްޙާ ޢީދު ގެ ބައެއް ސުންނަތަކާއި އަދަބުތައް

އަޟްޙާ ޢީދު ގެ ބައެއް ސުންނަތަކާއި އަދަބުތައް

14 ޖަމިއްޔާ އެއް ގުޅިގެން ޙައްޖު ޚުތުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަޙަ ގެނެސްދެނީ

14 ޖަމިއްޔާ އެއް ގުޅިގެން ޙައްޖު ޚުތުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަޙަ ގެނެސްދެނީ

ޒުވާން ޝައިޙުން ގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ

ޒުވާން ޝައިޙުން ގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ

މާތް ވެގެންވާ ޢަރަފާތް ދުވަސް! ރޯދަ ހިފާތި!

މާތް ވެގެންވާ ޢަރަފާތް ދުވަސް! ރޯދަ ހިފާތި!

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އައްޔޫޤު ޖަމިއްޔާގެ މަދަޙަ މުބާރާތް މިހާރު ހަމައެކަނި މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނަށް

އައްޔޫޤު ޖަމިއްޔާގެ މަދަޙަ މުބާރާތް މިހާރު ހަމައެކަނި މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނަށް

ލާދީނިއްޔަތާއި ދެކޮޅަށް އުފެއްދި އިއްތިޙާދު އިފްތިތާޙް ކުރުން 2:30 ގައި

ލާދީނިއްޔަތާއި ދެކޮޅަށް އުފެއްދި އިއްތިޙާދު އިފްތިތާޙް ކުރުން 2:30 ގައި

ޖެހިޖެހިގެން 9 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔުވެންޓަސް ހޯދައިފި

ޖެހިޖެހިގެން 9 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔުވެންޓަސް ހޯދައިފި

ދުވާފަރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 16 ޓީމު ބައިވެރި ވެއްޖެ

ދުވާފަރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 16 ޓީމު ބައިވެރި ވެއްޖެ